V času večje transparentnosti in zahtev po večji odgovornosti je nujna potreba po boljšem vpogledu in upravljanju javne porabe. Namen projekta je, da v Evropi bistveno spremenimo način javnega naročanja z zagotavljanjem tehnologije in podatkov, ki bodo podjetjem, javnim kupcem, podatkovnim novinarjem, aktivistom za večjo transparentnost in običajnim državljanom olajšali resnično razumevanje, raziskovanje in delovanje za večjo gospodarsko rast, povečanje učinkovitosti, konkurenčnosti ter odgovornosti v javnem in zasebnem sektorju.

Z uporabo podatkov o preglednosti v zvezi z javnimi naročili, obogatenimi in integriranimi z drugimi odprtimi viri PSI ter obdelanimi in analiziranimi z uporabo najsodobnejših podatkovnih metod, bomo osvetlili priložnosti in izzive, s katerimi se soočajo vse neposredno zainteresirane strani pri sprejemanju bolj informiranih in učinkovitih odločitev.

Ključen del projekta je protikorupcijski poslovni primer, ki ga razvija MJU kot partner na projektu, z razvojno in inovacijsko podporo IJS. To bo vključevalo:

  • opredelitev meril za izbor ponudb;
  • spremljanje raznolikosti zahtev pri podobnih razpisih za javna naročila in prikaz opozoril, ko so ugotovljene anomalije;
  • zagotavljanje podpore v postopku javnega naročanja, da se preprečijo nepotrebne spremembe prvotne pogodbe; in
  • zagotavljanje preglednih podatkov z namenom zagotoviti, da javni sektor sodeluje z najbolj primernimi in zanesljivimi dobavitelji.