Vemo, da lahko dobavitelji v malih in srednjih podjetjih učinkovito konkurirajo svojim večjim partnerjem in zagotovijo tim. vrednost za denar, vendar pa za sprejemanje boljših odločitev dobavitelji potrebujejo dodatne informacije in boljša orodja za obdelavo informacij o naročilih.

Razvili bomo spletni portal za dobavitelje, zagotovili vrednostne verige podatkov, omogočili tehnologije in inovacije, ki so nujno potrebne za to, da se bo ta temeljna sprememba zgodila. To bo vključevalo:

  • Podizvajalsko orodje, ki to manjšim dobaviteljem omogočalo, da se registrirajo kot zainteresirani, podizvajalci pri vseh večjih projektih, objavljenih na portalu TED. Ko se bo dobavitelj registriral, se bo ta informacija posredovala kupcem, ki bodo lahko videli stopnjo interesa različnih podizvajalcev. Večji dobavitelji se bodo prav tako lahko registrirali in pridobili informacije o podjetjih, ki želijo postati podizvajalci.
  • Orodje za neposredno sodelovanje, ki bo omogočalo manjšim dobaviteljem, da opredelijo priložnosti, ki so lahko primerne za dobavitelje iz malih in srednjih podjetjih, in to še preden se odda ponudba. Z uporabo podatkov o tem, kdo je zmagal na razpisu, bomo lahko ugotovili verjetnost, da bo posel dobil manjši dobavitelj, s čimer bomo lahko za vsak razpis ugotavljali stopnjo njegove primernosti za manjše dobavitelje.
  • Orodje za analizo tim. vrednosti za denar, ki bo primerjalo uspešnost manjših dobaviteljev pri zagotavljanju vrednosti za denar. Z uporabo podatkov razpisih dodeljenih manjšim dobaviteljem lahko zgradimo podatkovno bazo, s katero bo mogoče ugotoviti, ali so manjši dobavitelji verjetno zmožni prinesti ustrezno vrednost za denar.
  • Orodje za analizo prekomerne porabe, ki bo spremljalo prekomerno porabo pri javnih naročilih in jo povezalo s kupci in dobavitelji. Namen orodja bo predvideti prekomerno porabo v obstoječih pogodbah in pokazati, kje v preteklosti so bili kupci ali dobavitelji vpleteni v preveliko porabo na pogodbah.

Razvili bomo integrirano tehnološko platformo s podatki, storitvami, odprtimi programskimi vmesniki in spletnimi orodji, ki jih bomo preskusili na treh poslovnih primerih na področju javnega naročanja v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji, Španiji in Italiji.

Pričakovani učinek je precejšen, saj so ocenjeni prihranki pri državni porabi v EU okrog 200 milijonov EUR, v zasebnem sektorju se ocenjuje da bo prišlo do 25-odstotnega povečanja učinkovitosti na področju javnih naročil, hkrati pa naj bi pričelo na javnih razpisih sodelovati več kot 20% malih in srednjih podjetij.

Še posebej se bomo posvetili razvoju tehnologij in spletnih orodij, ki bodo malim ponudnikom olajšala dodeljevanje poslov ustreznim dobaviteljem:

  • Prepoznavanje priložnosti: pogled na kategorije, sektorje in velikosti pogodb, ki omogočajo, da so projekti primerni za manjša podjetja. Kot tudi pogled na dobaviteljeve kakovosti, ki so potrebne za uspešno izvedbo teh projektov.
  • Zmanjševanje tveganj: Identifikacija lastnosti, ki jih morajo dobavitelji prikazati za uspešno izvajanje projektov. Kako zasnovati projekte na način čim boljšega obvladovanja posledic morebitnih neuspehov in ne na način preprečevanja neuspehov, saj to vodi do dražjih projektov z malo zalog.
  • Vzpostavitev praks na področju javnih naročil, ki vključujejo mala in srednja podjetja: Razvoj orodij, ki zagotavljajo zgodnje opozarjanje na prihajajoče projekte, ki bi jih lahko izpolnila mala in srednja podjetja. Uporaba podatkov za ugotavljanje, kje kupci rutinsko uporabljajo postopke, ki ovirajo konkurenco, in preprečujejo ponudbo malim in srednjim podjetjem.
  • Obvladovanje dobavne verige: Razvoj orodij, ki malim in srednjim podjetjem omogočajo, da javno izrazijo zanimanje za podizvajalce pri projektu, vključno s tem, da lahko predložijo podrobnosti o svojih lastnih zmogljivostih.
  • Celotna analiza stroškov: Razvoj algoritmov, ki kupcem omogočajo, da dokončajo ocene “celotnih stroškov” za oddajo naročila dobavitelju, vključno z verjetnimi davčnimi prihodki, ki jih dobijo od dobavitelja, in pozitivnim učinkom, ki ga dobavitelj lahko ekonomsko prinese kupcu.