Naš cilj je spodbuditi razvoj kulture odprtih podatkov z namenom ustvariti ekosistem odprtih podatkov z ekonomsko, okoljsko in družbeno vrednostjo za mala in srednja podjetja, ki bo dopolnjeval uspešne pobude H2020, kot je na primer odprti podatkovni inkubator za Evropo (Open Data Incubator for Europe – ODINE).

Pri razvoju odprtih podatkov za javna naročila bomo uporabili graf znanja, ki bo omogočal dostop do našega sistema za integracijo podatkov (odkrivanje, ekstrakcija, normalizacija, vnos, čiščenje in povezovanje). Graf znanja bo temeljil na usklajenih slovarjih in bo sledil najboljšim praksa za objavljanje odprtih podatkov na spletu. Graf znanja o javnih naročilih bo mogoče sistematično analizirati ter s tem pridobiti vpogled v odločitve potencialnih ponudnikov, vlad ali drugih zainteresiranih strani (npr. gospodarska združenja, zagovorniki transparentnosti, novinarji, državljani itd.).

Uporabili bomo tudi tehnologijo, razvito v projektu, za zbiranje, čiščenje, obogatitev, analizo in vizualizacijo podatkov v naših odprtih podatkovnih hekatonih.

Naša ekipa ima izkušnje s čiščenjem, objavljanjem in integracijo odprtih podatkov, pri čemer v EU precej prednjačimo. Partnerji iz Southamptona so veterani v projektu data.gov.uk, partnerji iz OpenCorporates ter OpenOpps (OO) pa so na področju javnih naročil pod odprtimi licencami objavili že precejšnje število podatkov . Universidad Politecnica de Madrid in Oesía Networks sta podobno napredna na področju javnih naročil v Španiji.

 

Further information

Data and APIsspreadsheet icon toolbox iconOrodja GitHub logoGithib repository