Upravljavci javnih naročil, ki so odgovorni davkoplačevalcem ali upravnim odborom, potrebujejo nova orodja za odločanje, ki lahko rešujejo zapletene sodobne dobavnih verig in poslovnih transakcij, ob tem pa izkoriščajo velike količine podatkov in napredne analitične zmogljivosti. Namen našega projekt je zagotoviti ta orodja, torej razviti tehnologije in podatke, s katerimi bodo javna naročila po vsej EU učinkovitejša, konkurenčnejša, odgovornejša in bolj poštena.

Z uporabo podatkov o javnih naročilih, obogatenih in integriranih z drugimi odprtimi viri PSI ter obdelanimi in analiziranimi z uporabo najsodobnejših podatkovnih metod, bomo osvetlili priložnosti in izzive, s katerimi se soočajo vse neposredno zainteresirane strani pri sprejemanju bolj informiranih in učinkovitih odločitev. To ne vključuje le vladnih agencij, ki se odločajo o nakupih, temveč tudi podjetja, ki raziskujejo nove poslovne modele ter vse druge (kot so na primer novinarji, raziskovalci, lokalne skupnosti, poslovna združenja, aktivisti za večjo transparentnost in posamezni državljani), ki jih zanima boljše razumevanje zapletenega področja javnih naročil. Z zagotavljanjem odprtokodne platforme in API-jev, ki se lahko uporabljajo za implementacijo številnih poslovnih primerov na področju javnih naročil, pomagamo ponudnikom storitev nabave in informacijskim podjetjem, ki delujejo na tem področju, uvajati inovacije. Vsi ti lahko gradijo na tehnologiji TheyBuyForYou in našem grafu znanja (knowledge graph) o javnih naročilih ter tako zagotovijo ustrezne komercialne izdelke in storitve.

Naš prvi cilj bo graditi tehnološko platformo, sestavljeno iz niza modularnih, spletnih storitev in API-jev, ki bodo objavljali, urejali, integrirali, analizirali in vizualizirali celovit, čezmejni in večjezični graf znanja o javnem naročanju, vključno s podatki o javni porabi in korporativnimi podatkov iz več virov po vsej EU.

Naš drugi cilj bo podpreti uresničevanje štirih že omenjenih inovacijskih scenarijev, in sicer z nizom spletnih orodij ter javnim portalom, ki bo dobaviteljem, kupcem, podatkovnim novinarjem, podatkovnim analitikom, nadzornim organom in običajnim državljanom omogočal, da raziščejo in razumejo, kako odločitve o javnih naročilih vplivajo na gospodarski razvoj, učinkovitost ter konkurenčnost gospodarstva in dobavne verige. Zasebnim kupcem, ki želijo optimizirati svoje nabavne odločitve, bomo ponudili rešitve iz področja tim. dobavne inteligence z naprednimi analitičnimi zmogljivostmi na področju spremljanja tveganj, identifikacije dogovorjenih ponudb in prilagojeno podporo pri odločanju.

In končno, naš tretji cilj bo potrjevanje na trgu javnih naročil. Naše tehnologije bomo aplicirali na tri poslovne primere, namenjene glavnim segmentom kupcev pri javnem naročanju. Dva poslovna primera razvijamo na področju javne uprave na nacionalni in lokalni ravni in sicer v Španiji ter v Sloveniji, z njima pa želimo prikazati, kako lahko uporaba novih tehnologij in podatkov poveča učinkovitost procesov javnega naročanja, hkrati pa se s tem pospešuje gospodarski razvoj in ponovno vzpostavlja poštenost in pravo konkurenco na trgu javne nabave. Na tretjem poslovnem primeru dela naš partner Cerved, ki želi razviti nov komercialni produkt, namenjen tistim, ki sprejemajo odločitve pri javni nabavi in ​​pri dobaviteljih.