Javno naročanje vpliva na skoraj vsako organizacijo. Javna poraba bo v EU kmalu presegla 2 milijardi EUR letno. Vendar pa sistemi razpisov trenutno dajejo prednost podjetjem, ki imajo vire za iskanje in prijavo na velike razpise.
Hkrati pa je tudi znano, da lahko mala in srednja podjetja učinkovito tekmujejo s svojimi večjimi partnerji in zagotavljajo kvalitetne storitve, vendar pa potrebujejo dodatne informacije in boljša orodja za obdelavo teh informacij in sprejemanje svojih odločitev.
Upravljavci javnih naročil, ki so odgovorni davkoplačevalcem ali upravnim odborom, potrebujejo nova orodja za odločanje, ki lahko rešujejo zapletenost sodobnih dobavnih verig in poslovnih transakcij, hkrati pa izkoriščajo velike količine podatkov in napredne analitične zmogljivosti. Namen našega projekt je zagotoviti ta orodja, torej razviti tehnologije in podatke, s katerimi bodo javna naročila po vsej EU učinkovitejša, konkurenčnejša, odgovornejša in bolj poštena.
Razvili bomo integrirano tehnološko platformo s podatki, storitvami, odprtimi programskimi vmesniki in spletnimi orodji, ki jih bomo preskusili na treh poslovnih primerih na področju javnega naročanja v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji, Španiji in Italiji.
Pričakovani učinek je precejšen, saj so ocenjeni prihranki pri državni porabi v EU okrog 200 milijonov EUR, v zasebnem sektorju se ocenjuje da bo prišlo do 25-odstotnega povečanja učinkovitosti na področju javnih naročil, hkrati pa naj bi pričelo na javnih razpisih sodelovati več kot 20% malih in srednjih podjetij.
Razširili bomo spletni portal za kupce, zagotovili vrednostne verige podatkov ter omogočili tehnologije in inovacije, ki so nujno potrebne za to temeljno spremembo. To bo vključevalo:
orodja za analizo razvoja trga, zlasti na področjih kjer povpraševanje presega predvidene proračune, s čimer bomo kupcem pomagali pri obvladovanju stroškov;
konkurenčna orodja za analizo ponudb, ki bodo kupcem omogočila oceno ponudb za njihovo relativno konkurenčnost še pred objavo.
Razvili bomo integrirano tehnološko platformo s podatki, osnovnimi storitvami, odprtimi programskimi vmesniki in spletnimi orodji, ki bodo preizkušeni v treh poslovnih primerih na področju javnega naročanja v javnem in zasebnem sektorju, in sicer v Sloveniji, Španiji in Italiji. Pričakovani učinek je precejšen, saj so ocenjeni prihranki pri državni porabi v EU okrog 200 milijonov EUR, v zasebnem sektorju se ocenjuje da bo prišlo do 25-odstotnega povečanja učinkovitosti na področju javnih naročil, hkrati pa naj bi pričelo na javnih razpisih sodelovati več kot 20% malih in srednjih podjetij.
Še posebej se bomo posvetili razvoju tehnologij in spletnih orodij, ki bodo kupcem olajšala dodeljevanje poslov ustreznim dobaviteljem:
Prepoznavanje priložnosti: pogled na kategorije, sektorje in velikosti pogodb, ki omogočajo, da so projekti primerni za manjša podjetja. Kot tudi pogled na dobaviteljeve kakovosti, ki so potrebne za uspešno izvedbo teh projektov.
Zmanjševanje tveganj: Identifikacija lastnosti, ki jih morajo dobavitelji prikazati za uspešno izvajanje projektov. Kako zasnovati projekte na način čim boljšega obvladovanja posledic morebitnih neuspehov in ne na način preprečevanja neuspehov, saj to vodi do dražjih projektov z malo zalog.
Vzpostavitev praks na področju javnih naročil, ki vključujejo mala in srednja podjetja: Razvoj orodij, ki zagotavljajo zgodnje opozarjanje na prihajajoče projekte, ki bi jih lahko izpolnila mala in srednja podjetja. Uporaba podatkov za ugotavljanje, kje kupci rutinsko uporabljajo postopke, ki ovirajo konkurenco, in preprečujejo ponudbo malim in srednjim podjetjem.
Obvladovanje dobavne verige: Razvoj orodij, ki malim in srednjim podjetjem omogočajo, da javno izrazijo zanimanje za podizvajalce pri projektu, vključno s tem, da lahko predložijo podrobnosti o svojih lastnih zmogljivostih.
Celotna analiza stroškov: Razvoj algoritmov, ki kupcem omogočajo, da dokončajo ocene “celotnih stroškov” za oddajo naročila dobavitelju, vključno z verjetnimi davčnimi prihodki, ki jih dobijo od dobavitelja, in pozitivnim učinkom, ki ga dobavitelj lahko ekonomsko prinese kupcu.