Razvili bomo prvo in najsodobnejše integrirano informacijsko središča za javna naročila in podatke o podjetjih v Evropi. Ustvarili bomo odprtokodno orodje, ki bo poenotilo vsebino in vizualizacije podatkov, s čimer bo pripomoglo k uporabniškemu raziskovanju podatkov in podatkovnih grafov. Orodje bo temeljilo na knjižnici vizualnih in interaktivnih elementov, ki jih lahko uporabimo za povezovanje vsebin in tim. zgodb. Orodje bo podpiralo prikazovanje obstoječih zgodb, razumevanje in objavljanje novih zgodb ter postopek odkrivanja novih spoznanj iz obstoječih podatkov.

Javni hakatoni bodo spremljali vsak pomemben mejnik pri razvoju projekta. Na hackathonih bomo za več dni na eno mesto pripeljali razvijalce znotraj in izven konzorcija, tako da bodo lahko s svojimi rešitvami hitro pomagali drug drugemu in tako spodbudili nadaljnji razvoj. Po objavi generičnih spletnih orodij bomo ustvarili prilagojene primere za štiri področja interesa projekta: gospodarski razvoj, upravljanje povpraševanja, konkurenčne trge in obveščanje dobaviteljev.

Ne glede na vašo stopnjo podatkovne pismenosti boste lahko iskali obogatene vire informacij, ki so na voljo z našimi orodji, ter poizvedovali, analizirali in združevali heterogene vire.

Eno izmed področij, na katera se bomo osredotočili, bo prilagodljiva infografika. Pri tem bomo uporabili teorijo pripovedi, z namenom ustvariti strojno berljivo specifikacijo infografske arhitekture, uporabljene z uporabo odprtih standardov, npr. JSON povezanih podatkov. Orodje bo podpiralo tako neposredno objavo zgodb na spletu kot tudi izvoz odprtega formata za opisovanje vsebine, interakcije in provenience vseh razvitih delov zgodbe. Drugi razvijalci orodij bodo lahko enostavno podpirali podatkovni izhod in integracijo vsebin. Podobni datotečni formati obstajajo tudi na drugih domenah, vključno z datoteko GeoCAT za oceno tveganja za izumrtje vrst ali datoteko Viz.JSON za opis vizualizacij, ki temeljijo izključno na zemljevidih.

Nadaljne informacije

Data and APIsspreadsheet icon toolbox iconTools GitHub logoGithib repository