V projektu TheyBuyForYou smo razvili sedem poslovnih primerov, ki se osredotočajo na različne segmente kupcev in različne industrije.

Dve rešitvi javne uprave SEPPAS in EDP testirata tehnologijo projekta za poslovni primer slovenskega Ministrstva za javno upravo in občino Zaragoza v Španiji. Platforma podjetja Oesia COPIN se osredotoča na različne javne uprave po vsej Evropi, njihov cilj pa je spodbuditi gospodarski razvoj. Njihov pristop je zagotavljanje informacij malim in mikro podjetjem, s čimer jim omogočajo boljši dostop do javnih naročil. Rešitev podjetja Cerved VIPS je poenostaviti postopek odločanja o javnih naročilih za upravljavce javnih naročil v zasebnem sektorju. Spletna orodja z dvema poslovnima primeroma PITO in BMBV iz Open Opps se ukvarjata z dvema scenarijema projekta in sicer z upravljanjem povpraševanja, usmerjenega k strankam javne uprave na eni strani ter z gospodarskim razvojem v zasebnem sektorju s poudarkom na segmentu malih in srednjih podjetij na drugi strani. Poslovni primer RS iz organizacije OpenCorporates je komercializacija tehnologije usklajevanja ponudbe in povpraševanja, ki jo razvijajo.

Poslovni primer Public International Trade Opportunities (PITO) organizacije Open Opps

Open Opps razvija programski vmesnik, ki združuje podatke o razpisih in pogodbah iz vse Evrope oziroma iz celega sveta. Cilj je pomagati vladam, trgovskim svetovalcem, dobaviteljem in raziskovalcem z zagotavljanjem enotne, standardizirane točke dostopa do podatkov, kar olajša zbiranje podatkov in izvajanje analiz, ne da bi bilo podatke treba najprej zbrati in standardizirati.

Dostop do podatkov, ki jih zagotavlja njihov programski vmesnik, partnerjem omogoča, da zgradijo lastne analitike, razvijejo storitve opozarjanja in razširijo te informacije, da jih lahko vsakdo uporablja. Zavezanost k objavljanju podatkov na odprt način pomeni, da lahko partnerji le-te objavijo v kakršni koli obliki. Preprost dostop do podatkov lahko odpre trge za inovacije, saj lahko podjetja iz ene države prinesejo nove pristope v trge drugega. Poleg tega ti podatki podpirajo graf znanja o elektronskih javnih naročilih TBFY in bodo pomagali zapolniti dokumente o javnih naročilih v tem grafu znanja.

Better Markets, Better Value (BMBV) poslovni primer Open Opps

Z namenom nadaljnjega spodbujanja odprte dostopnosti naših podatkov v 90 državah, Open Opps ustvarja spletno aplikacijo, ki omogoča enostaven dostop do podatkov o javnih naročilih iz Evrope. Uporabniki bodo lahko iskali, razvrščali, vizualizirali in prenašali globalne podatke o javnih naročilih hkrati, pa si bodo lahko ogledali vse podrobnosti kot so posamezni razpisi, poraba, konkurenti, kupci in kategorije.

 

Z dostopom do globalnih podatkov o javnih naročilih s klikom na gumb želimo ustvariti enake konkurenčne pogoje za dobavitelje in kupce, ki omogočajo boljšo ozaveščenost o tem, kje so priložnosti, dostopnost do trgov in možnosti za primerjavo. Korist je bolj odprt, odgovoren in merljiv sistem javnih naročil, ki kupcem in dobaviteljem ponuja dinamiko. Korist grafov znanja o e-nabavi je, da lahko preko naše spletne strani preizkusimo, kaj želijo uporabniki videti in kako najbolje predstaviti te podatke.

Storitev Reconciliation Service (RS), ki jo je pripravil OpenCorporates

OpenCorporates gradi novo storitev usklajevanja, ki uporabnikom omogoča, da primerjajo reference (imena, itd.) podjetij v njihovi visoko kvalitetni, globalni bazi podatkov, v katerih se nahaja več kot 150 milijonov. To je del dolgoročne strategije organizacije OpenCorporates, ki omogoča pregledne povezave med subjekti v različnih jurisdikcijah, vključno z dejanskimi lastniki, hčerinskimi družbami in zdaj tudi dobavitelji. Uporabniki bodo lahko uporabljali tako zmogljiv nov programski vmesnik po meri kot tudi OpenRefine sistem za čiščenje podatkov oziroma iskanje zapisov o pravnih osebah.

Kot del projekta TheyBuyForYou bodo v OpenCorporates vključevali nove vire podatkov o podjetjih in dobaviteljih, s čimer bodo zagotavljali dodatne podatkovne točke in dodatno večali zaupanje tistih, ki poskušajo razumeti odnose z dobavitelji, kar močno koristi grafu znanja o e-javnih naročilih.

Economic Data Portal (EDP) poslovni primer občine Zaragoza

Zaragoza bo razvila spletno stran z informacijami in vizualizacijami dostopnimi preko nadzorne plošče, s pomočjo katere bo mogoče razumeti in analizirati gospodarske odhodke mestnega sveta ter olajšati seznanjanje javnosti z družbeno-ekonomskimi informacijami mesta. Spletna stran bo nadalje vključevala storitve, ki bodo omogočile iskanje in ponovno uporabo podatkovnih nizov, povezanih z občinskim upravljanjem in socialno-ekonomskimi informacijami mesta.

Glavni cilji:
1. Povečati odgovornost državljanom z izboljšanjem informacij, zagotovljenih v postopkih sklepanja pogodb (povezovanje računov s pogodbami, generiranje poročil…).
2. Spodbujanje družbeno-ekonomskega znanja mesta.
3. Izboljšati učinkovitost občinskega upravljanja: spletna stran želi biti orodje za upravljanje in nadzor, ki omogoča primerjavo pogodb in olajšuje odkrivanje nepravilnosti.
Vse informacije in storitve bodo namenjene managerjem, uporabnikom in državljanom na splošno in bodo objavljene kot odprti podatki na občinski spletni strani.

Compra Pública INclusiva (COPIN) – vključitveni poslovni primer Oesia

Za izvajanje tega poslovnega primera Oesía razvija spletno platformo za zagotavljanje informacij in analitike razpisov v celotni EU. Glavni namen te rešitve je pomagati javnim upravam pri izboljšanju njihove učinkovitosti pri nakupnih procesih in rezultatih javnih razpisov. Drugi cilj je združenjem javne uprave ali podjetij omogočiti orodje za zagotavljanje informacij o razpisih, pri čemer orodje vsebuje možnosti poglobljenega iskanja in analiz. Pričakuje se, da bo to posebej vplivalo na poslovne priložnosti malih podjetij. Medtem ko lahko velika podjetja absorbirajo stroške iskanja in prijave na razpise, so mala in srednja običajno izključena iz trgov, preprosto zaradi visokih stroškov iskanja pravih informacij.

COPIN in grafi znanja so zasnovani vzporedno; Medtem ko COPIN opredeljuje potrebe po informacijah v zvezi s podatki o razpisnih postopkih in potrebami javne uprave in podjetja, grafi znanja zagotavljajo strukturo, odnos in način pridobivanja teh informacij.

Za podjetje Oesía ta poslovni primer pomeni izboljšanje trenutne ponudbe storitev in izdelkov IKT, namenjenih krepitvi upravljanja, javnih naročil, spletnih storitev in javnih politik javne uprave.

Poslovni primer slovenske službe za analizo e-javnih naročil (SEPPAS) Ministrstva za javno upravo

V Evropski uniji se za javna naročila porabi več kot 2.000 milijard EUR in zelo pomembno je, da se celoten proces izvaja na zelo pregleden način. V Sloveniji je bilo v letu 2017 za javna naročila porabljenih več kot 4,7 milijarde EUR in kot del našega dela v TBFY želimo predstaviti jasno sliko o tem, kako je bil ta denar porabljen. Cilj poslovnih primerov, ki jih je v tem projektu predstavilo Ministrstvo za javno upravo, je dvojen.:

  • Prvi je ustvariti interaktivno nadzorno ploščo, na kateri bodo podatki o javnih naročilih predstavljeni javnosti skoraj v realnem času.
  • Drugi vidik je uporaba računalniških algoritmov v naših zbirkah podatkov o javnih naročilih za odkrivanje vzorcev, ki lahko kažejo na neželeno vedenje, kot so dogovarjanje, napačna ponudba ali podobno. To bo predstavljeno z namenom zagotoviti odprtost in poštenost v procesu javnih naročil.

Poslovna rešitev Vervor Intelligence Procurement Solution (VIPS) podjetja Cerved

Zanašanje samo na določene dobavitelje za nabavo vodi do zmanjšanja konkurenčnih dobaviteljev in omejuje potencialno zmanjšanje stroškov in dobiček, saj lahko s temi nepotrebnimi stroški podjetja zaostajajo za svojo konkurenco. S tem v mislih Cerved razvija rešitev za pridobivanje obveščevalnih podatkov o dobaviteljih (VIPS): gre za storitev, ki podpira odločitve o javnem naročanju, namenjena pa je upravljavcem javnih naročil v podjetjih, bankah in javni upravi v Italiji. Te storitve bodo zasnovane za preprosto integracijo pri uvajanju rešitev za upravljanje porabe e-javnih naročil in bodo osredotočene na: spremljanje tveganj dobaviteljev z obogatitvijo profila, pridobivanje pravih informacij za dobavitelja na podlagi podatkovnih zbirk podjetij in zgodovinskih zapisov o skupnih pogodbah, ponudniku prednostnih ponudnikov razvrščanje in odkrivanje novih dobaviteljev z razvrščanjem zmogljivosti, usmerjenih v nabavo.

Strategija podjetja Cerved je, da svojim strankam v celotnem življenjskem ciklu pomaga z izdelki za tržne rešitve, kreditnimi informacijami in zbiranjem kreditov, nova rešitev VIPS pa bo dodatno obogatila izstopajoče ponudbe podjetja Cerved s poudarkom na nalogah kupcev za spremljanje dobaviteljev, aplikacij za preprečevanje goljufij in odločitev o naročilih. Rešitev bo imela prednost, da se bo neposredno opirala na podatke v zvezi z javnimi naročili, vključno z vsebino razpisa iz grafa znanja o nabavi podjetja TheyBuyForYou in zgodovinskih podatkov o naročilih, ki so povezani z bogatimi lastniškimi podatkovnimi viri podjetja Cerved.